Nordic Alpha Partners valgte hardtech-vejen og dem, mange helst ikke vil røre ved

I sin forholdsvis korte levetid runder “hybridfonden” Nordic Alpha Partners i år den halve mia. i investeringstilsagn og med en potentiel børskandidat i porteføljen. “Ejere skal ikke vælge os for pengenes skyld,” siger partner Laurits Bach Sørensen.

Af Ole Andersen, KapitalWatch

Med forlydender om en potentiel børsnotering af brintvirksomheden Green Hydrogen Systems i støbeskeen, mindre end to år efter Nordic Alpha Partners blev hovedaktionær i august 2019 med en ejerandel på dengang 38 pct., ser det ud til, at Nordic Alpha Partners med et hybrid fondskoncept er kommet godt fra start.

Bag fonden står bl.a. ATP, Vækstfonden, Chr. Augustinus Fabrikker og CW Obel-fonden, som alle støttede ideen tilbage i 2017, da fonden rejste 945 mio. kr. ud fra en vision om at skabe de næste grønne, digitale og globale hardtech-vækstsuccesser.

Til dato har Nordic Alpha Partners investeret i syv selskaber og forventer at runde en halv mia. kr. i investeringstilsagn i 2021. Det betyder, at fonden bør kunne se omridset af den endelige portefølje på ca. 10-12 investeringer, som de oprindeligt forventede.

Senest i december 2020 investerede Nordic Alpha Partners yderligere godt 50 mio. kr. i Green Hydrogen Systems, i forbindelse med at A.P. Møller Holding indskød knap 150 mio. kr., mens energikoncernen Norlys indskød godt syv mio. kr.

“Vi bliver ofte kaldt en hybridfond, fordi vi
arbejder med stor vækst og højrisiko, men
med en meget aktiv og metodisk tilgang
som de store buyout-fonde.”

LAURITS BACH SØRENSEN, PARTNER, NORDIC ALPHA PARTNERS.

Venturefonden, som reelt betragter sig mere som en growth fund, blev skabt med tanker om at investere i hardware-virksomheder, som andre fonde helst ikke ikke ville røre ved. Enten fordi de er svære at få til at vokse hurtigt eller er meget capex-tunge.

Lighedspunkter i porteføljen

Der er flere lighedspunkter mellem de selskaber, fonden har investeret i.

Eksempelvis Green Hydrogen Systems i Kolding og Herning-selskabet Re-Match, der har udviklet en teknologi, som gør det muligt at genanvende kunstgræs fra bl.a. fodboldbaner, og som på baggrund af Nordic Alpha Partners investeringsstrategi er i gang med at opføre et stort antal fabrikker rundt om i verden.

Ifølge partner Laurits Bach Sørensen er der meget stor forskel på eksempelvis at sælge og udvikle software og så bygge fabrikker rundt om i verden.

“Vi havde nogle ideer om, hvordan vi kunne etablere en fond, der opererede anderledes end andre fonde i et investeringsbillede med højrisiko. Vi bliver ofte kaldt en hybridfond, fordi vi arbejder med stor vækst og højrisiko, men med en meget aktiv og metodiske tilgang som de store buyout-fonde.”

“For os betyder det, at vi er i stand til at gå relativt tidligt ind i unge, visionære hardtech- selskaber med kompleks teknologi. Noget som mange investorer er naturligt forsigtige over for, fordi de kan være langsomme at vækste,” siger Laurits Bach Sørensen.

Andre fonde taler jo også om at gå meget aktivt ind i virksomheder. Hvad gør I anderledes?

“Der findes ikke nogen venturefonde, der vil sige, at de ikke har en værdiskabelsesmodel. Den typiske værdiskabelsesmodel drives imidlertid af en investeringspartner, der leder investeringerne fra A-Z, hvilket ressource- og kompetencemæssigt betyder, at der er begrænset kapacitet til at arbejde operationelt med selskaberne. Derfor vil man typisk være mere afhængig af at lægge sig op ad selskabets strategi og operationelle formåen.

Aggressive model

“Vi har vendt det lidt på hovedet og har internt specialiseret og organiseret os med to partnere på alle investeringer. Den ene partner er dedikeret til den klassiske investeringsopgave, sourcing, due dilligence, finansiel konstruktion og andet, og den anden kan til gengæld bruge al sin tid på at opbygge et strategi-apparat, allerede inden vi investerer, og samtidig forblive tæt på den operationelle eksekvering efterfølgende.”

“Strategiarbejdet, som ligger før selve investeringen, laver vi på baggrund af vores egne værdiskabelsesmodeller og værktøjer, som er optimeret til at sikre maksimal værdiudvikling og acceleration. Faktisk forholder vi os ikke til virksomhedens opfattelse af kapitalbehov, før vi er i gang med strategiarbejdet, da kapitalen for os alene har den funktion, at den skal eksekvere det strategiarbejde, vi har lavet sammen med selskabet,” siger Laurits Bach Sørensen.

Han og kollegerne har sjældent stået i en situation, hvor det kapitalbehov, selskaber kommer til fonden med, er det beløb, partnerne ender med, fordi det typisk viser sig i strategiprocessen, at det skal gøres på en helt anden måde.

“Det handler ikke om andre fondes modeller, og der er rigtig mange dygtige ventureselskaber, også i Danmark. Vi tror bare, at vores model kan gå ind og specielt have en stor indvirkning på selskaber, der er meget kapitaltunge og meget komplekse at skalere.”

Nordic Alpha Partners selvidentitet er, at de betragter sig som en growthfond. Det betyder, at der ikke investeres i selskaber, som ikke er klar til at håndtere den aktive fondsmodel.

Selskaberne har ofte en solid position i en niche eller en lokal geografisk succes, baseret på en teknologi, der virker, og så skal de altid have et betydeligt globalt markedspotentiale.

Ledende investor

Venturefonden betinger sig at være ledende investor i de virksomheder, der investeres i.

“Vi kan understøtte og sandsynliggøre, at vi
tager dem fra en lokal succes til en globalt
ledende position.”

LAURITS BACH SØRENSEN, PARTNER, NORDIC ALPHA PARTNERS.

“Det er svært at komme med en flerårig strategi og stille med et stort hold og samtidig ikke være den største investor. Vi skal i den position, at det arbejde, vi udfører, også er selskabets strategi. Det har heller ikke vist sig svært for stiftere af virksomhederne, som tager meget positivt imod vores fondsmodel,” siger Laurits Bach Sørensen:

“Vi slår på, at virksomhedsejere ikke skal vælge os på grund af vores penge. Dem er der masser af derude. Men de kan vælge os, fordi vi kan understøtte og sandsynliggøre, at vi tager dem fra en lokal succes til en globalt ledende position.”

Brint- og kunstgræsfabrikker

Mens Green Hydrogen Systems i Kolding har planer om en massiv udvidelse af sin fabrikskapacitet med sine elektrolyseanlæg, der producerer brint, har virksomheden Re- Match lignende planer om at etablere over 20 fabrikker i Europa og Nordamerika og indgå potentielle joint ventures i Sydamerika, Asien og Australien.

Portefølje

  • Re-Match, investering, 1. kvartal 2019: Genanvendelse af kunststofgræs, omdanner en årlig affaldsstrøm svarende til 59 mia. plastikposer til værdifulde genanvendte produkter.
  • Green Hydrogen Systems, investering, 3. kvartal 2019: Verdens mest effektive elektrolyseanlæg, muliggør omkostningseffektiv og fleksibel distribution af vedvarende energi.
  • Wiferion, investering 3. kvartal 2019: Teknologileder indenfor trådløs opladning af robotter og EVs, selskabets teknologi anses for at være en af nøglerne til for alvor at sætte skub i den elektriske økonomi.
  • DyeMansion, investering 2. kvartal 2020: Global leder indenfor 3D print efterbehandling, muliggør industrialisering af 3D print industrien, hvilket grundet lokal produktion og mindre transport kan fjerne 3,5 pct. af den globale CO2 udledning.
  • Agrointelli, investering 4. kvartal 2020: Landbrugsrobotter, øger det opnåelige høstudbytte og reducerer behovet for pesticider markant ved hjælp af AI.
  • Paralenz, investering 1. kvartal 2019: Et avanceret intelligent undervandskamera, der sætter en ny teknologisk standard samtidig med,at det som en slags underwater googlemaps kan kortlægge og analysere havets tilstand.
  • Carheal: Digitale sprøjtekabinger til billakering. Nordic Alpha Partners trak sig fra selskabet i 2020, da det ifølge fonden viste sig vanskeligt at skalere selskabets løsning globalt.

Kilde: Nordic Alpha Partners

Re-Match befinder sig i en markant opskalering og har inden for de sidste år fordoblet sin omsætning på at genvende kunstgræs ved en succesfuld central europæisk ekspansion.

Globalt er der 280.000 fodboldbaner af kunstgræs, der typisk har en levetid på 10 år. Plastindholdet i en enkelt kunstig fodboldbane svarer til 1,4 mio. plastikposer, og alene i 2020 blev der installeret kunstgræs svarende til 59 mia. plastikposer globalt.

Tyske teknologiselskaber

I sin portefølje sidder Nordic Alpha Partners også som ledende og største investor i det tyske selskab DyeMansion, som fonden købte sig ind i i juni 2020, og som groft sagt ejer teknologier, der kan industrialisere 3D-printede produkter i stor skala gennem udvikling, produktion og salg af maskiner.

Et andet selskab inden for fremtidens teknologier er den ligeledes tyske virksomhed Wiferion, der har opfundet en teknologi, der gør det muligt at lave trådløs opladning af alt fra industrielle robotter, gaffeltrucks og på sigt elbiler, så de reelt kan droppe ladekablet og oplade, mens de kører på motorvejen.

Et andet porteføljeselskab er robotselskabet Agrointelli, som også Vækstfonden har investeret i, der stiler mod en international førerposition inden for landbrugsrobotter gennem skalering af produktion og salg af Agrointellis robot, der som en af de første agrorobotter kan kobles til klassiske landbrugsredskaber.

“Vi gør rigtigt meget ud af at spotte selskaber med fremtidens teknologier, som via vores model og kapital kan bliver vindere i de store transformationer. GHS (Green Hydrogen Systems), Wiferion, DyeMansion og AgroIntelli er rigtigt gode eksempler, og selv om det er small scale i dag, sidder de med dominerende teknologier i markeder, der kommer i morgen. Vores opgave er groft sagt at rykke markedet fremad, og en stor del af vores investeringstilgang er netop at brygge broen til transformationen sammen med selskaberne,” siger Laurits Bach Sørensen.

Nordic Alpha Partners

I november 2017 rejste Nordic Alpha Partners 945 mio. kroner med ATP, Vækstfonden og Chr. Augustinus Fabrikker A/S som primære investorer.

Ud over de tre store, institutionelle aktører tæller investorkredsen i Nordic Alpha Partners’ første fond også fem partnere, der skal eksekvere investeringerne, som typisk udmønter sig i mindretalsejerskab kombineret med aktiv understøttelse af værdiskabelsen i virksomhederne.

Hertil kommer fondens tilknyttede senior advisors Christian Clausen (Nordea m.m.), Jim Hagemann Snabe (bestyrelsesformand i A.P. Møller – Mærsk samt Siemens) og nu afdøde Ole Andersen (Dansk Bank m.m.) samt yderligere private investorer. Heriblandt Enrico Krog Iversen, tidl. CEO i Universal Robots m.m.

Kilde: Nordic Alpha Partners

Læs artiklen fra KapitalWatch her

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *