Ugens hardtech-investor: Rasmus Lund

Ugens investor vendte i 2017 ryggen til en hel advokatbranche for at blive partner hos venturefonden Nordic Alpha Partners: Rasmus Lund – cand.jur. fra KU, Berlingskes Talent 100 i 2007, investerer primært i hardtech og cleantech. Rasmus Lund har bl.a. frontet fondens to investeringer i Tyskland; Wiferon og DyeMansion.

Af Karoline Wolsing Wollum, Bootstrapping (artiklen er oprindeligt bragt hos Bootstrapping d. 6. april).

1. Hvad fik dig til at opgive en kundeporteføjle, der er opbygget over 20 år og forlade en partnerrolle, som kun få advokater opnår, i et af Danmarks førende advokathuse, med risiko for måske aldrig at komme tilbage på samme niveau, skulle din karriereomlægning til investeringsbranchen gå galt?
På den ene side var det ikke uden en vis ”kilden” i maven, men på den anden side var det en mulighed, som jeg bare måtte prøve af. Livet som advokat er utroligt spændende, fordi man dagligt får nye udfordringer og berøring med mange spændende virksomheder og mennesker, men typisk er man den eksterne konsulent, der tilkaldes ved en ”ildebrand”. Jeg savnede den tætte og længerevarende relation helt nede i maskinrummet hos virksomhederne, hvor man kan se resultatet af sine beslutninger på både godt og ondt. Rollen som investeringspartner var den perfekte kombination, fordi jeg kunne bruge min erfaring fra advokatlivet, men samtidig være med til at gøre en forskel ift. strategi og drift hos virksomhederne.

2. Hvilken fordele giver din usædvanlige baggrund dig som venture/growth investor?
Som investeringspartner handler jobbet om at bygge relationer, skaffe leads og opbygge tillid til mennesker, som har opbygget en virksomhed og nu skal overveje at turde tage en kapitalfond ombord, hvilket på mange måde minder om at indgå ægteskab. Og evnen til at bygge tillid og sætte sig i founders sted og finde ”fællesmængden”, har mange lighedspunkter med mit tidligere virke, og skiftet er derfor faldet naturligt. Derudover skal man som investor kunne håndtere komplekse forhandlinger samt have høj kadence til at jonglere mange bolde på samme tid, men det er som bekendt ikke uvant for advokatbranchen. Endelig rådgav jeg som en avdokat en del start-up virksomheder, og kender derfor behov og synspunkter fra den ”anden side af bordet”.

3. Du har ledt Nordic Alpha Partners internationale investeringsstrategi; hvorfor egentlig det?
I Nordic Alpha Partners har vi organisereret os som en” rigtig forretning” med individuelle ansvarsområder, og det faldt naturligt, at jeg tog mig at det udenlandske partnerprogram, fordi jeg i min advokattid havde en del internationale klienter og derfor havde et eksisterende netværk af rådgivere og vækstmiljøer i Norden og Centraleuropa, som jeg kunne bringe i spil. Formålet med dette partnerprogram er at sikre, at vi hele tiden er på nethinden i de interessante udenlandske netværk, hvor Nordic Alpha Partners fokus på hardtech inden for digital og grøn omstilling har størst gennemslagskraft.

4. Nordic Alpha Partners investerer i hardtech og cleantech. Men SaaS-software, ntech og life science er vel endnu mere sexet og nemmere at vokse hurtigt; hvorfor så egentlig det fokus?
Helt fra starten så vi hardtech og cleantech som områder med et stort uudnyttet potentiale, og hvor der ikke var mange konkurrenter, fordi disse områder ofte kræver større kapitalinvesteringer, mere tålmodighed og mere aktiv hjælp til founders. Vores segmentfokus kombineret med vores såkaldte ”value creation model” er skabt til netop at yde maksimal værdi til og lægge fundamentet for høj vækst af virksomheder inden for industriel digitalisering og automatisering hhv. transformation inden for eksempelvis energi-, transport- og vandsektoren.

5. Mange betragter Nordic Alpha Partners som en cleantech-fond, men det er ikke dét, I udtrykker i jeres kommunikation og på jeres hjemmeside – hvor opstår misforståelsen?
Som nævnt investerer vi i hardtech-virksomheder, som spiller en rolle i den digitale eller grønne omstilling, men realiteten er, at alle vores investeringer positivt påvirker den grønne omstilling. Det er måske derfor, at der kan være en misforståelse. Vi ser de store globale transformationer inden for eksempelvis automatisering og digitalisering af den fysiske verden som ”drivers” for den grønne omstilling, og oftest giver det slet ikke mening at sondre mellem digitalt og grønt. For eksempel er det svært at opbygge en ”grøn hardtech-vinder” inden for cirkularitet eller vandsektoren, hvis ikke løsningen fra starten er født som fuldt digitaliseret og automatiseret. Ligeledes har de fleste digitale hardtech virksomheder et markant grønt ”impact”, hvilket f.eks. gælder vores investeringer inden for 3D print (DyeMansion) eller inden for robotics (Wiferion og AgroIntelli [red. som Bootstrapping interviewede i efteråret].

Læs artiklen fra Bootstrapping her

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *