Pressemeddelelser

07.11.2017
Pressemeddelelse

Ny fond klar med lille milliard til danske vækstvirksomheder

Den nystartede venturefond Nordic Alpha Partners har rejst 873 mio. kroner, der skal investeres i små og mellemstore danske virksomheder. ATP, Vækstfonden og Chr. Augustinus Fabrikker A/S er med sammen med en række privatinvestorer.

Tre af Danmarks største og mest solide institutionelle investorer skyder 800 mio. kroner i den nystartede fond Nordic Alpha Partners. Hertil kommer yderligere 73 mio. kroner, som stammer fra en række private investorer. Tilsammen vil pengene skulle investeres i en række yngre danske fremstillingsvirksomheder, så de kan vokse sig til international succes og herigennem skabe nye arbejdspladser inden for fremtidens produktion, den såkaldte Industri 4.0 omstilling.

Det er ATP, Vækstfonden og Chr. Augustinus Fabrikker A/S, der skyder hovedparten af kapitalen i den nye fond, og vicedirektør Claus Wiinblad fra ATP forklarer hvorfor: ”Vi ser et attraktivt potentiale i Nordic Alpha Partners' strategi og ambition om at skabe vækst i små og mellemstore danske virksomheder gennem øget brug af digitalisering og øget globalisering. Herudover ligger NAP godt i forlængelse af vores generelle fokus på danske aktier.”

Christian Motzfeldt, adm. direktør for Vækstfonden, siger: ”Det er et stærkt hold af investorer og personer, som står bag Nordic Alpha Partners. Fonden er et godt supplement til Vækstfondens samlede investeringsstrategi og rammer et væsentligt markedsbehov.”

Claus Gregersen, adm. direktør for Chr. Augustinus Fabrikker A/S: ”Vi tror på at den rigtige langsigtede ejer tilfører værdi, ikke mindst for selskaber i det segment, hvor Nordic Alpha befinder sig. Vores investering i denne fond skal ses i sammenhæng med, at vi i det hele taget er optaget af at investere aktivt i dansk erhvervsliv.”

Ud over de tre store, institutionelle aktører tæller investorkredsen i Nordic Alpha Partners’ første fond også de fem partnere, der skal eksekvere investeringerne, som typisk vil udmønte sig i mindretalsejerskab kombineret med aktiv understøttelse af værdiskabelsen i virksomhederne. Hertil kommer fondens tilknyttede senior advisors (Ole Andersen, Christian Clausen og Jim Hagemann Snabe) samt yderligere private investorer. Heriblandt Enrico Krog Iversen, tidl. CEO i vækstvirksomheden Universal Robots, en af Danmarks absolut førende virksomheder inden for Industri 4.0 teknologi.

Ulrik Jørring, managing partner i Nordic Alpha Partners, siger: ”Vi er stolte over tilliden, der er udvist os. Vi glæder os til at finde og hjælpe danske vækstvirksomheder videre ud i verden med deres ideer og produkter.”

For yderligere information, kontakt: Ulrik Jørring, Nordic Alpha Partners / 40 80 48 74 / ulj@napartners.dk

Læs også artikel i BørsenFAKTA

Nordic Alpha Partners

• Ny-etableret dansk venturefond
• Vil typisk investere i virksomheder, der er etableret lokalt eller regionalt og har en omsætning på DKK 20 – 150 mio., og har digitaliserings- og/eller globaliseringspotentiale
• Investerer i industrivirksomheder med potentiale for industri 4.0 transformation eller virksomheder, som muliggør sådan transformation, f.eks. robot- og automatiseringsvirksomheder
• Dette marked har traditionelt være underserviceret sammenlignet med ICT og Life Science
• Primært geografisk fokus er Danmark
• Meget høj operationel involvering i form af både operationelle partnere, som er i tæt sparring med selskabernes ledelse og såkaldte «SWAT» team personer, der ansættes i virksomhederne for at tilføre bestemte kompetencer (ofte på interim basis) og facilitere den ønskede værdiskabelse
• Investorer i fonden (Limited Partners) er en kombination af danske institutionelle og private investorer
• Partnergruppens ambition er senere at rejse yderligere større fonde med samme fokus og samme værdiskabelsesmodel, men med bredere geografisk mandat
• Nordic Alpha Partners’ første fond forventer i sin levetid at investere i cirka 20 selskaber
• Den første fonds levetid er 10 år


Investorer

ATP
Vækstfonden
Chr. Augustinus Fabrikker A/S
Enrico Krog Iversen, tidligere CEO i Universal Robots
Samt øvrige ikke offentliggjorte privatpersoner.


Partnergruppen

• Jakob Fuhr Hansen, tidligere partner i Vækstfondens afdeling for direkte investeringer, VF Venture • Rasmus Lund, tidligere partner i advokatfirmaet Delacour, hvor han rådgav danske vækstvirksomheder
• Troels Øberg, tidligere erfaring med at skabe værdi i industrivirksomheder, senest som Managing Director hos den kapitalfondsejede Scandinavian Business Seating A/S.
• Ulrik Jørring, managing partner. Tidligere managing partner i Vækstfondens afdeling for direkte investeringer, VF Venture
• Samt en yderligere partner, hvis navn ikke kan oplyses endnu pga. andre forpligtelser.


Senior advisor-gruppe
• Christian Clausen, bl.a. tidl. koncernchef i Nordea AB, bestyrelsesformand i Blackrock Nordics, bestyrelsesmedlem BW Maritime Group og Sampo samt senior advisor Bain Capital
• Jim Hagemann Snabe, bl.a. tidl. Co-CEO i SAP. Bestyrelsesformand i A.P Møller - Mærsk samt kommende bestyrelsesformand i Siemens AG
• Ole Andersen, bl.a. bestyrelsesformand i Danske Bank, Chr. Hansen og Bang & Olufsen
- som alle også selv investerer i fonden

.

.

04.07.2017
Pressemeddelelse

Nyetableret fond vil udvikle danske industriselskaber

En række erfarne investorer og erhvervsfolk står bag den nye fond Nordic Alpha Partners. Industri 4.0-transformation bliver nøglen, der skal hjælpe yngre danske fremstillingsvirksomheder frem til international succes.

5 partnere med dokumenteret evne til at forstå og skabe vækst i små og mellemstore virksomheder står bag Nordic Alpha Partners, der er en ny fond med en for Danmark unik tilgang til det aktive fondsejerskab.

I fokus er yngre fremstillingsvirksomheder med potentiale til at udvikle sig til globale vindere ved at udnytte omstillingen til fremtidens produktion – Industri 4.0.

Partnerkredsen har både indgående kendskab til ventureinvestering, ledelse af kapitalfondsejede selskaber, international forretningsudvikling og indgående kendskab til juridisk rådgivning af vækstvirksomheder. To af partnerne kommer direkte fra direktørposter i kapitalfondsejede industrivirksomheder, og deres fokus vil være at understøtte vækst og værdiskabelse i fondens selskaber. Både i tæt samarbejde med ledelsen og ved løbende at inddrage eksterne eksperter i selskaberne.

- Det er et unikt partnerteam, og det er sammensat med henblik på at kunne indgå i et dybt samarbejde med de virksomheder, vi investerer i. Nordic Alpha Partners går et skridt videre end, hvad der er almindeligt i den danske venturebranche og tilbyder et tæt parløb med de virksomheder, vi investerer i og som skal hjælpes fra nærmarkedet til det globale marked, siger Ulrik Jørring, der er Managing Partner i den nye fond, og tidligere som Managing Partner i Vækstfondens afdeling, VF Venture, selv stod bag investeringen i Universal Robots. På få år blev den lille virksomhed til en international succes og solgt til en amerikansk gigant for 2 milliarder kroner.

Overalt i verden og i Danmark står industrier over for en transformation i takt med at stadig øget brug af automatisering og digitale løsninger afgørende ændrer måden, produkter fremstilles på. For få måneder siden offentliggjorde innovationsfonden en analyse, som viste, at Danmark har et stort potentiale for skabe nye danske jobs, samt øget milliard indtjening hos virksomheder, hvis virksomhederne bliver bedre til at gribe de nye muligheder.

Konsulenthuset Mckinsey, har bistået den nye fond og Managing Partner Kim Baroudy udtaler i forbindelse med annonceringen af fonden: ”Nordic Alpha Partners fokus på Industri 4.0 har et enormt potentiale for de industrivirksomheder, der tør omfavne den teknologiske transformation. Mckinsey har for nylig estimeret, at op mod 40% af alle nuværende arbejdsopgaver kan automatiseres alene med brug af digitalisering og robotteknologi”.

Nordic Alpha Partners vil både investere i selskaber med teknologi, der understøtter fremtidens industri (f.eks. robot-teknologi, automatisering, sensorteknologi mv.) og i selskaber, der forstår at udnytte den nye teknologi til at producere og markedsføre deres produkter bedre end konkurrenterne.

Fonden har tilknyttet 3 senior advisors, Christian Clausen, Jim Hagemann Snabe og Ole Andersen, der selv er investorer i fonden og løbende rådgiver de 5 partnere i fonden. Vi er meget glade for og stolte over, at de tre rådgivere, der alle har en nøglerolle i omstillingen af dansk erhvervsliv, deler vores visioner for fonden. Deres deltagelse understreger vigtigheden af den agenda, Nordic Alpha Parnters har, siger Ulrik Jørring.

Ulrik Jørring uddyber: De tre senior advisors har ønsket at deltage, fordi fonden tilfører både den kapital og de operationelle kompetencer inden for eksekvering, digitalisering og ny teknologi, som har manglet hos små og mellemstore industrivirksomheder, og på den måde er fondens timing perfekt i forhold erhvervslivets ønske og regeringens ambitioner om at give industrisegmentet en digital vitaminindsprøjtning til gavn for vækst og velstand i Danmark.

Nordic Alpha Partners fører pt drøftelser med en række danske institutionelle investorer, der har vist interesse for at investere i fonden, og fonden forventer at være etableret og i fuld drift i løbet af efteråret.