Stillinger

01.11.2017

Management Assistant

- der drives af højt tempo, seriøsitet og afvekslende opgaver


Nordic Alpha Partners ApS søger til nyoprettet stilling en dygtig, erfaren og engageret Management Assistent for partnergruppen. Du vil få stor berøringsflade, såvel internt som eksternt, og jobbet indebærer mange specielle sekretærfunktioner, såsom håndtering af fortrolige oplysninger, en god blanding af ad hoc-assistentopgaver samt opgaver af mere selvstændig karakter.


Primære opgaver:

  • Ansvarlig for kontakt til back-office leverandøren Intertrust
  • Sikring af relevante dokumenter om investeringer videresendes samt varetage dialog om løbende ind- og udbetalinger herunder processtyring i forhold til afdelingens udbetalinger ifm. investeringer
  • Koordinering af konference, events og møder. Herunder selvstændig udarbejdelse af præsentationsmateriale til diverse indlæg såvel internt som eksternt
  • Deltage i møder – både med og uden referat med efterfølgende selvstændig opfølgning på såvel møder/referater og andre aftaler.
  • Holde dig aktivt orienteret om de aktuelle sager, så de er velforberedt for behandling på møderne
  • Deltage i såvel budgetlægning som -opfølgning. Tage initiativ til løsningsforslag for arbejdsopgaver i form af f.eks. skriftlige udkast, oplæg etc.
  • Kalenderstyring, arrangering af rejser samt rejseafregning.
  • Diverse praktiske og administrative opgaver, som gør, at huset fungerer.


Kvalifikationer og kompetencer

Som person skal du have overskud, besidde gennemslagskraft og hurtigt formå at skabe overblik. Du har gode samarbejdsevner og kan kommunikere på alle niveauer med en positiv og løsningsorienteret attitude. Du arbejder detaljeorienteret og har en udpræget ordenssans, også når det går stærkt. Du er en initiativrig og kreativ person, der både ønsker og evner at udvikle og præge jobbet.

Du har gerne en videregående uddannelse – gerne en bachelor eller kandidat. Velformuleret dansk og skriver grammatisk korrekt dansk. Du har engelsk på forhandlingsniveau både mundtligt som skriftligt. Er fortrolig med MS Office-pakken herunder Excel og PowerPoint.


Praktiske oplysninger

Lønforhold: God løn efter kvalifikationer.
Ansættelsesvilkår: Fuldtid
Ansættelsesform: Fastansættelse
Tjenestested: Storkøbenhavn

TEMP-TEAM assisterer med ansættelsesprocessen
Kontaktperson: Dorte Banck, tlf. 33 36 09 44

Ansøgningsfrist den 20. november 2017 – ansøgninger behandles løbende.


Om Nordic Alpha Partners

Nordic Alpha Partners er en nyetableret venturefond etableret af en række partnere med stor erfaring i udvikling i globale vækstvirksomheder. VI er meget ambitiøse og forventer at alle bidrager til at skabe resultater ud over det sædvanlige. Omgangstonen er uhøjtidelig, og der lægges vægt på, at alle bidrager med gode ideer og input af enhver art.

Vi kan tilbyde dig en spændende stilling i et mindre team, med unikke muligheder for at lære om venturekapital, forretningsudvikling og mulighederne i den digitale omstilling / Industri 4.0

ANSØG HER