Lille milliard klar til de næste vækst-raketter

Fonden Nordic Alpha Partners vil investere 900 millioner kroner i mindre industrivirksomheder med globalt vækstpotentiale. Måske er det din virksomhed. Hovedkravet er fremstilling af et fysisk produkt.

Hvilken type industrivirksomheder er fonden på jagt efter?

– Vi er interesserede i mindre industrivirksom- heder, som fremstiller et fysisk produkt og har et globalt vækstpotentiale. Det kan være en pumperoducent, men det kan også være fremstilling af et mere forbrugerrettet produkt. Vi kigger bredt efter fremstillingsvirksomheder, som har lokal vækst, men har brug for kapital til at skalere globalt. Omsætning skal være mellem 20-100 millioner kroner.

Hvad er nøglen til global succes for en mellemstor industrivirksomhed?

– Det handler om konkurrencedygtighed, og det kræver fokus på egne styrker og de kompeten- cer, hvor du er virkelig stærk. Det gælder om at satse på kompetencer el- ler produkter, der også på globalt plan er unikke, hvis man vil have succes. Et kapitalindskud fra os skal gøre, at man kan vækste i højere tempo end ens egen drift kan finansiere.

I hvilken grad tager fonden ejerskab i de enkelte virksomheder?

– Vi tager en mindretalsejerpost. For fonden er det vigtigt, at det fortsat er ledelsen, der driver selska- bet. Men vi vil altid tage en plads i bestyrelsen. In- den vi indgår aftalen med virksomheder, vil vi typisk lave en plan for, hvad vo- res penge skal bruges til. Vi investerer typisk 20-50 millioner kroner med en horisont på seks, syv otte år, hvorefter salg til andre fonde, børsnotering eller industrielt salg vil være næste skridt.

Hvad skal interesserede virksomheder gøre for at komme i dialog med jer?

– Første skridt er at tage kontakt og indlede en dialog. Det er rent lavpraktisk en mail eller et telefonopkald. Vi er selvfølgelig nysgerrige efter, hvor langt virksomheden er kommet i dag, og vi vil og- så kigge på, hvor langt virksomheden er med deres udvikling og deres tan- ker om global vækst. Vi er i gang med en håndfuld forløb, men det er for tidligt at offentliggøre dem, og der er ikke indgået aftaler.

I hvor høj grad skal de valgte virksomheder være digitaliserede og i gang med Industri 4.0?

– Virksomhederne må gerne have teknologi, der giver muligheder for at udnytte de digitaliserede muligheder i produktio- nen og nye kundespecifikke produkter. Men det er ikke et krav, det vigtigste er, at virksomhederne har det rigtige produkt og den lokale vækst, der kan skaleres op globalt. Når vi går ind i en virksomhed, kommer vi med et netværk af rådgivere med teknisk spidskompetence. Vi har også tilknyttet faste rådgivere, der kan gå ind og arbejde med både ERP- systemer eller finansielle spørgsmål i de virksomheder, vi investerer i.

Hvor stort er potentialet for at finde de ønskede industrisucceser?

-Vi er sikre på,at der er rigtig mange industrivirksomheder med de her vækstmuligheder. Det skal tælles i tusindvis, for der har i fremstillingsindustrien herhjemme ikke rigtig været fokus på det her vækstpotentiale. Tanken om kapitalindskud udefra er meget mere en tankegang, der præger virksomheder, som udvikler software. De tænker i høj grad på at få kapitalfonde ind tidligt.

Hvordan adskiller Nordic Alpha Partners sig fra andre kapitalfonde?

– Vi adskiller os ved, at vi ikke overtager ejerskabet i virksomhederne. Derudover er vi nok mere risikovillige og vækstorienterede end kapitalfonde, og så har vi fokus på industrivirksomheder. Nogle af partnerne i fonden har en fortid i Vækstfonden, og vi synes, der er en myte i ventureverdenen om, at softwareprodukter er det eneste, der kan vokse hur- tigt. Der er også mulighed for at skabe globale vindere i metal-, maskin- og fremstillingsindustrien.

Om Nordic Alpha Partners
• ATP, Vækstfonden, Chr. Augustinus Fabrikker A/S og C.W. Obel står for 850 af de små 950 mio. kroner i Nordic Alpha Partners. Resten stammer fra en række private investorer.
• De private investorer er blandt andre Ole Andersen, formand i Danske Bank, Jim Hagemann Snabe, formand i Mærsk, Christian Clausen, tidligere koncerndirektør i Nordea og Enrico Krog Iversen, tidl. CEO i vækstvirksomheden Universal Robots.
• Ulrik Jørring er Managing Partner i Nordic Alpha Partners og tidligere vicedirektør i Vækstfonden og har været næstformand i Universal Robots bestyrelse. I dag er han formand for bestyrelsen i OnRobot.

Af Simon Dinsen Hansen
ulj@napartners.dk

Læs den fulde artikel her

 

Lille milliard klar til de næste vækst-raketter

Fonden Nordic Alpha Partners vil investere 900 millioner kroner i mindre industrivirksomheder med globalt vækstpotentiale. Måske er det din virksomhed. Hovedkravet er fremstilling af et fysisk produkt.

Hvilken type industrivirksomheder er fonden på jagt efter?

– Vi er interesserede i mindre industrivirksom- heder, som fremstiller et fysisk produkt og har et globalt vækstpotentiale. Det kan være en pumperoducent, men det kan også være fremstilling af et mere forbrugerrettet produkt. Vi kigger bredt efter fremstillingsvirksomheder, som har lokal vækst, men har brug for kapital til at skalere globalt. Omsætning skal være mellem 20-100 millioner kroner.

Hvad er nøglen til global succes for en mellemstor industrivirksomhed?

– Det handler om konkurrencedygtighed, og det kræver fokus på egne styrker og de kompeten- cer, hvor du er virkelig stærk. Det gælder om at satse på kompetencer el- ler produkter, der også på globalt plan er unikke, hvis man vil have succes. Et kapitalindskud fra os skal gøre, at man kan vækste i højere tempo end ens egen drift kan finansiere.

I hvilken grad tager fonden ejerskab i de enkelte virksomheder?

– Vi tager en mindretalsejerpost. For fonden er det vigtigt, at det fortsat er ledelsen, der driver selska- bet. Men vi vil altid tage en plads i bestyrelsen. In- den vi indgår aftalen med virksomheder, vil vi typisk lave en plan for, hvad vo- res penge skal bruges til. Vi investerer typisk 20-50 millioner kroner med en horisont på seks, syv otte år, hvorefter salg til andre fonde, børsnotering eller industrielt salg vil være næste skridt.

Hvad skal interesserede virksomheder gøre for at komme i dialog med jer?

– Første skridt er at tage kontakt og indlede en dialog. Det er rent lavpraktisk en mail eller et telefonopkald. Vi er selvfølgelig nysgerrige efter, hvor langt virksomheden er kommet i dag, og vi vil og- så kigge på, hvor langt virksomheden er med deres udvikling og deres tan- ker om global vækst. Vi er i gang med en håndfuld forløb, men det er for tidligt at offentliggøre dem, og der er ikke indgået aftaler.

I hvor høj grad skal de valgte virksomheder være digitaliserede og i gang med Industri 4.0?

– Virksomhederne må gerne have teknologi, der giver muligheder for at udnytte de digitaliserede muligheder i produktio- nen og nye kundespecifikke produkter. Men det er ikke et krav, det vigtigste er, at virksomhederne har det rigtige produkt og den lokale vækst, der kan skaleres op globalt. Når vi går ind i en virksomhed, kommer vi med et netværk af rådgivere med teknisk spidskompetence. Vi har også tilknyttet faste rådgivere, der kan gå ind og arbejde med både ERP- systemer eller finansielle spørgsmål i de virksomheder, vi investerer i.

Hvor stort er potentialet for at finde de ønskede industrisucceser?

-Vi er sikre på,at der er rigtig mange industrivirksomheder med de her vækstmuligheder. Det skal tælles i tusindvis, for der har i fremstillingsindustrien herhjemme ikke rigtig været fokus på det her vækstpotentiale. Tanken om kapitalindskud udefra er meget mere en tankegang, der præger virksomheder, som udvikler software. De tænker i høj grad på at få kapitalfonde ind tidligt.

Hvordan adskiller Nordic Alpha Partners sig fra andre kapitalfonde?

– Vi adskiller os ved, at vi ikke overtager ejerskabet i virksomhederne. Derudover er vi nok mere risikovillige og vækstorienterede end kapitalfonde, og så har vi fokus på industrivirksomheder. Nogle af partnerne i fonden har en fortid i Vækstfonden, og vi synes, der er en myte i ventureverdenen om, at softwareprodukter er det eneste, der kan vokse hur- tigt. Der er også mulighed for at skabe globale vindere i metal-, maskin- og fremstillingsindustrien.

Om Nordic Alpha Partners
• ATP, Vækstfonden, Chr. Augustinus Fabrikker A/S og C.W. Obel står for 850 af de små 950 mio. kroner i Nordic Alpha Partners. Resten stammer fra en række private investorer.
• De private investorer er blandt andre Ole Andersen, formand i Danske Bank, Jim Hagemann Snabe, formand i Mærsk, Christian Clausen, tidligere koncerndirektør i Nordea og Enrico Krog Iversen, tidl. CEO i vækstvirksomheden Universal Robots.
• Ulrik Jørring er Managing Partner i Nordic Alpha Partners og tidligere vicedirektør i Vækstfonden og har været næstformand i Universal Robots bestyrelse. I dag er han formand for bestyrelsen i OnRobot.

Af Simon Dinsen Hansen
ulj@napartners.dk

Læs den fulde artikel her

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *