Klima-iværksætteren AquaGreen får millioninvestering fra kapitalfonden Nordic Alpha Partners

Kapitalfonden Nordic Alpha Partners har investeret 55 millioner kr. i den sjællandske klima- og miljøiværksætter AquaGreen, som nu vil tage livtag med det globale marked. Virksomheden har udviklet en banebrydende teknologi til at håndtere et af vores allerstørste miljøproblemer, nemlig vådt slam, på en CO-negativ måde og uden tab af livsvigtige næringsstoffer såsom fosfor.

”AquaGreen har opnået store teknologiske fremskridt inden for bæredygtig slambehandling, og deres løsning matches pt. ikke nogen andre steder i verden. Potentialet er enormt også på globalt plan, og da AquaGreen allerede er i fuld gang med at udrulle deres fabrikskoncept i Danmark – så er det perfekt timing og et oplagt investeringsobjekt for en fond som vores”, siger Rasmus Lund, partner i Nordic Alpha Partners.

Teknologien har potentialet til at reducere det danske landbrugs klimaaftryk med 50 pct., men første fase af AquaGreens strategi har været rettet mod de danske spildevandsanlæg. Hver dansker udleder i gennemsnit to tons vådt bioaffald som skal bortskaffes ved opmagasinering eller afbrænding – og dét er dyrt. Blot ét af AquaGreens industrielle anlæg kan håndtere udledning fra 50.000 mennesker. Dvs. at potentialet i Danmark alene er ca. 100 anlæg, som vil resultere i en mere økonomisk og miljøeffektiv håndtering af denne affaldsstrøm end de nuværende alternativer.

Velafprøvet teknologi klar til verdensmarkedet
AquaGreens metode til CO₂-negativ og bæredygtig behandling af slam er allerede ved at blive taget i brug i flere danske kommuner, og med investeringen i ryggen kan AquaGreen nu rette blikket mod verdensmarkedet – dog i første omgang det europæiske kontinent.

”Vådt slam indeholder en række miljøfremmede stoffer og er et voksende miljøproblem ikke kun i Danmark. Derfor er målet at bringe vores innovative teknologi ud på det globale marked og hjælpe til at reducere CO₂-emissioner ved at konvertere en af kontinentets største affaldsstrømme til miljørigtig gødning og energi”.

Det siger Henning Schmidt-Petersen, som er en af de to grundlæggere af AquaGreen. Virksomheden har til huse i Risø ved Roskilde, hvor teknologien er udviklet og efterprøvet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, DTU. I dag er AquaGreens teknologi ved at blive installeret i Odsherred- og Nordfyns Kommune, hvor de store anlæg vil omdanne det våde bioaffald til termisk energi og gødning ved brug af den energi, der allerede er i slammet.

Langt udviklingsforløb forud for investering
Nordic Alpha Partners har gennem to år været i dialog med AquaGreen, som i denne periode er vokset fra fire ansatte til i dag tyve medarbejdere. 

”AquaGreen er endnu et eksempel på de fantastiske danske hardtech-virksomheder, som har globalt potentiale for at drive den grønne omstilling på frie markedsvilkår,” siger Laurits Bach Sørensen, som er den anden partner fra Nordic Alpha, der er involveret i investeringen.  ”Vi har talt med Claus og Henning i mere end to år nu, og vi har reelt arbejdet på at bygge organisationen samt udvikle og teste strategien de seneste 9 måneder. Dét gør, at de nu er klar til at håndtere vores kapitalindsprøjtning.”

Små virksomheder løser store miljøproblemer
”Al erfaring viser, at det ikke er de store konventionelle virksomheder, der skaber fremtidens miljø- og klimaløsninger. Derfor er det opmuntrende, at SMV’er som AquaGreen skaber bæredygtige teknologier, som også økonomisk giver særdeles god mening. Nu er det i høj grad op til politikerne både lokalt og på landsplan at give disse teknologier en reel chance ved at være åbne for nye og ukonventionelle løsninger”.

Det siger Mads Váczy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland, som gennem en årrække har haft sparring og tæt fulgt udviklingen af AquaGreen og deres visionære løsning.

Stærk bestyrelse klar til global ekspansion
At AquaGreen sidder med en unik teknologi, der løser et globalt problem bliver understreget af den solide bestyrelse, som selskabet har kunne tiltrække. Udover Nordic Alpha Partners, så indtræder tidligere skatteminister og nuværende chef for COWI’s division for den grønne omstilling, Thor Møger Pedersen, SVP for Grundfos Global Industry Business Unit, Humphrey Lau, samt Marianne Knudsen, der tidligere har drevet den digitale omstilling hos Grundfos og nu leder deres afrikanske investeringer. Formandsposten bliver overtaget af Peter Falkenham, der bl.a. er tidligere CEO for ABB og COO for Tryg: ”Jeg er virkelig glad for at få tilbudt formandsrollen i en dansk teknologivirksomhed, der har potentialet til at drive den grønne omstilling for en global affaldsstrøm af en sådan størrelse”, udtaler Peter Falkenham.

Fakta om AquaGreen
Vådt bioaffald er et stadig større problem for miljøet verden over og for klimaet. Samtidig er verden ved at løbe tør for fosfor, som er et livsvigtigt næringsstof i landbrugsjord. Derfor har AquaGreen i samarbejde med DTU udviklet en klima-, miljø- og omkostningseffektiv løsning til at få fosforen fra vores bioaffald tilbage til landbrugsjorden. Metoden er patenteret og består af en fuldt integreret damptørrer og pyrolyse og udnytter kort sagt energien i vådt slam til at omdanne slam til gødning hvor fosforen er bevaret, fjerne miljøfremmede stoffer, og sikre at det våde slam ikke længere skal opbevares og udbringes på landbrugsjord, hvorved drivhusgasemissioner reduceres.

AquaGreen er grundlagt i 2014 og er under NAPs strategiproces gået fra 4 ansatte til 20. Foruden Henning Schmidt-Petersen, Claus Thulstrup, Rasmus Lund og Laurits Bach Sørensen har AquaGreen i forbindelse med kapitaltilførslen udvidet bestyrelsen med: Peter Falkenham, Humphrey Lau, Thor Möger Pedersen og Marianne Kjeldgaard Knudsen.

Fakta om Nordic Alpha Partners
Nordic Alpha Partners er en hardtech growth-fond oprettet i 2017 med en størrelse på DKK 945 mill, med bl.a. ATP, Vækstfonden, Augustinus og CW Obels fonde som investorer. Fonden investerer i danske og tyske hardtech-virksomheder med et potentiale til at lede de store globale transformationer indenfor den digitale og grønne omstilling. Nordic Alpha Partners arbejder langt mere operationelt med sine investeringer, end hvad venture- og growth-fonde normalt gør i Europa. Det sker bl.a. med afsæt i en egenudviklet ’Value Creation Model’ (VCM).

Kontakt
For yderligere oplysninger kontakt:
Laurits Bach Sørensen, partner i Nordic Alpha Partners, telefon 2526 1030
Henning Schmidt-Petersen, CEO i AquaGreen, telefon 2928 1848

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *