Ja statsminister, den grønne omstilling er en teknologitransformation.

“Det (klimamålet/den grønne omstilling) kan kun lade sig gøre, hvis vi tør tro på, at teknologien er med til at finde svarene for os. Gør vi ikke det, bliver det kun højere afgifter. Og det er ikke svaret,” udtaler vores statsminister Mette Frederiksen på Dansk Erhvervs Årsdag.

At avanceret teknologi skal drive den grønne omstilling, er en grundlæggende del af Nordic Alpha Partners identitet. Og selvom politisk støtte til den grønne omstilling er vigtigt, tror vi faktisk på, at man kan komme langt uden brug af subsidier og reguleringer, hvilket på lang sigt er vigtigt, hvis vi skal opnå dét, der ofte refereres til som ”economic sustainability” – en økonomisk filosofi om at verdens ressourcer for evigt skal kunne servicere global økonomisk vækst.

Men når vi i Nordic Alpha Partners tænker ”economic sustainability” ind i vores investeringsstrategi, så tænker vi ikke kun grønne hardtech investeringer, men i ligeså høj grad de avancerede teknologier der på globalt plan er så attraktive, at de naturligt accelererer de store globale transformationer, som har et tydeligt indirekte impact på den grønne omstilling.

For at eksemplificere statsministerens budskab er her nogle eksempler fra begge arketyper i vores portefølje. Selskaber som via vores aktive investeringstilgang leverer ekstreme vækstkurver og global ekspansion på frie markedsvilkår, i kombination med at de direkte eller indirekte driver den grønne omstilling. 

Re-Match (dansk): Har udviklet løsningen, der på frie markedsvilkår kan konvertere en affaldsstrøm svarende til 67 mia. plastposer om året (fra udtjente kunstgræsbaner) til recyclede produkter af høj værdi. Vi er i gang med udrulningen af en strategi, der vil resultere i 24 fabrikker globalt i 2030, hvilket vil skabe 850 jobs, fjerne 2.4 mill. tons CO2 og konvertere 1.5 mill. tons affald til højværdi-materiale årligt.

Green Hydrogen Systems (dansk): Verdens mest effektive elektrolyseanlæg der kan konvertere grøn energi til hydrogen. Hydrogen elektrolyse er dén (eller en af de teknologi(er), der gør, at vores offshore vindmølleparker og anden grøn energiproduktion, vil kunne distribuere deres energi i direkte konkurrence med sort energi engang i den nære fremtid. Blandt Green Hydrogen Systems strategiske kunder er allerede Siemens Gamesa, Ørsted og Engie. For nyligt blev Danmarks første hydrogen-tankstation med grøn energi til busser indviet i Ålborg.

Wiferion (tysk): Hvis man vil en grøn omstilling, er større litiumbatterier bestemt ikke det, der skal forløse tranformationen til ’the electrified economy’. Løsningen er derimod hurtig og effektiv opladning af vores elektriske køretøjer. Wiferion er det eneste selskab i verden, der trådløst kan oplade e-køretøjer i højspænding med samme effektivitet og hastighed som et kabel. Løsningen er allerede på vej ind på fabrikkerne hos Audi, Seat, Opel, Zalando og robotgiganten KUKAs nye mobile robotter bruger alle sammen løsningen. En decideret disruptiv løsning der løser en af de største barrierer for 100% eldrevet fremtid med minimalt behov for store forurenende litiumbatterier. 

DyeMansion (tysk): Nøglen (eller en af de store ’drivere’) til at fremstillingsindustrien kan producere lokalt via 3D print. Den direkte effekt alene på fragt svarer til en 3,5% reduktion af verdens CO2 udledning. DyeMansion er allerede den globale leder indenfor 3D-print post-processing af plastelementer, hvilket er det udstyr, der sikrer, at 3D-printede plastprodukter kan bruges i industriel skala. DyeMansions kundeliste inkluderer allerede størstedelen af de store virksomheder, såsom BMW, der har igangsat den industrielle omstillingen af deres produktion til 3D-print. 

Alle ovenstående selskaber er eksempler på teknologimarkedsledere, der i en kombination med en aktiv fondsmodel (NAP Value-Creation-Model) og fokuseret investeringskapital leverer både høj økonomisk vækst på frie markedsvilkår, samtidigt med at de voldsomt påvirker, hvordan vi mere effektivt udnytter verdens ressourcer. Det driver ikke blot grøn omstilling men ”economic sustainability”. 

Så hold fast i tanken, statsminister – og fortsæt som I allerede gør med at understøtte og indtænke det danske fondsmiljøs centrale rolle i den grønne omstilling. 

Forfattet af Laurits Bach Sørensen, på vegne af Nordic Alpha Partners

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *