Direktør går venturevejen efter vild vækst i MicroShade .png